Vondelpark krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen

22 april 2017

Voor het eerst is een convenant Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ondertekend voor een stadspark: het Vondelpark, het bekendste en drukst bezochte park van Amsterdam.

Na ondertekening van het convenant is de 1e ster uitgereikt aan de partners: politie, stadsdeel Zuid, ondernemers en brandweer. De ster wordt  in beton gegoten en zal bij de ingang aan de Stadhouderskade worden geplaatst.

Borgen samenwerking
De aanleiding voor het KVO-traject Vondelpark was om het huidige veiligheidsniveau vast te houden en waar nodig te verbeteren. Dit moet gebeuren door de samenwerking tussen het stadsdeel Zuid, brandweer, politie en ondernemers in het gebied te borgen.

Enkele successen:
De ondernemers ervaren het KVO als een goed instrument. Het KVO is ook de gebruikt om een ondernemersvereniging op te starten. Alle disciplines rond het park die zich bezighouden met schoon, heel en veilig zijn verduidelijkt en versterkt met de ondernemers in het gebied. De korte lijnen worden als zeer prettig ervaren. De politie ervaart de netwerken die ontstaan als zeer positief. En vanuit de gemeente is het prettig en functioneel om met de ondernemers te praten als één groep.

Deel dit bericht