Kansenkaart voor het Vondelpark

19 november 2018

Betrokken partijen in en rondom het Vondelpark hebben de kansen voor de toekomst van het park gepresenteerd in een gezamenlijk advies aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. In de Kansenkaart Vondelpark, zoals het advies is genoemd, staat een mix van kleine en grote opgaven voor het park.In totaal  hebben 14 organisaties aan het advies meegewerkt.

Het toegenomen gebruik van het Vondelpark is een belangrijke aanleiding voor organisaties zoals de Vrienden van het Vondelpark, de Stichting Hart voor het Vondelpark en de Ondernemersvereniging Vondelpark om de dilemma’s, kansen en opgaven in beeld te brengen. Met dit advies willen de betrokken partijen onder meer de verhouding tussen cultuur en natuur in balans houden, de veiligheid verbeteren, de kwaliteit van het onderhoud vergroten en de verbindingen tussen park en omgeving versterken.

Sommige maatregelen uit de Kansenkaart, zoals het verbeteren van de bewegwijzering, het verduurzamen van afvalstromen en het versterken van de samenwerking tussen partijen, kunnen snel worden opgepakt. Voor andere opgaven, zoals het verharden van voetpaden, het  verbeteren van de voorzieningen en het verbeteren van fietsverbindingen, zijn eerst vervolgstudies nodig. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid neemt waar mogelijk kansen  op in de gebiedsagenda voor 2019-2022 en het gebiedsplan voor 2019. Om de Kansenkaart Vondelpark ook in stedelijk beleid een vervolg te geven wordt het advies ook bij het college van B&W op de agenda gezet.

De partijen die hebben samengewerkt aan de Kansenkaart blijven betrokken bij de voortgang.

Deel dit bericht