SOOZ Amsterdam

Stichting SOOZ is een organisatie voor samenlevingsopbouw en is o.a. actief op het snijvlak van Zorg en Welzijn in Amsterdam. Hierbij worden bewoners gestimuleerd om bij te dragen en langer zelfredzaam te participeren in het maatschappelijk leven in het algemeen en in de eigen leef- en woonomgeving in het bijzonder.

Daarnaast ontwikkelt en realiseert SOOZ Natuur & Milieu medebeheer- en zelfbeheerprojecten in de versteende stad. Dit doet SOOZ onder de naam GroeneBuurten. De medewerkers werken met andere organisaties in wijkteams en zoeken waar mogelijk de samenwerking met lokale ondernemers.

In het Vondelpark organiseert GroeneBuurten diverse natuuractiviteiten met en voor honderden vrijwilligers. Waaronder de medebeheer werkochtenden op de Koeienweide, Schapenweide en in de Slurf. Buurtbewoners zijn welkom om te helpen. Kijk voor meer informatie op www.groenebuurten.nl of mail naar simone@groenebuurten.nl.

Initiatieven van SOOZ zijn onder andere Huis van de Wijk Olympus, Buurtkamer Hoofdkwartier, Buurtkamer Baarshaven, Buurtkamer Welkom, Attentie, Mee(r)doen in Zuid en GroeneBuurten.