De horeca in het Vondelpark is open!

Geen categorie

22 juni 2020

De horeca is weer open. Let op: op warme dagen worden de kleinere ingangen van het Vondelpark gesloten om de mogelijke drukte te controleren.

Deel dit bericht


Kansenkaart voor het Vondelpark

Geen categorie

19 november 2018

Betrokken partijen in en rondom het Vondelpark hebben de kansen voor de toekomst van het park gepresenteerd in een gezamenlijk advies aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. In de Kansenkaart Vondelpark, zoals het advies is genoemd, staat een mix van kleine en grote opgaven voor het park.In totaal  hebben 14 organisaties aan het advies meegewerkt.

Het toegenomen gebruik van het Vondelpark is een belangrijke aanleiding voor organisaties zoals de Vrienden van het Vondelpark, de Stichting Hart voor het Vondelpark en de Ondernemersvereniging Vondelpark om de dilemma’s, kansen en opgaven in beeld te brengen. Met dit advies willen de betrokken partijen onder meer de verhouding tussen cultuur en natuur in balans houden, de veiligheid verbeteren, de kwaliteit van het onderhoud vergroten en de verbindingen tussen park en omgeving versterken.

Sommige maatregelen uit de Kansenkaart, zoals het verbeteren van de bewegwijzering, het verduurzamen van afvalstromen en het versterken van de samenwerking tussen partijen, kunnen snel worden opgepakt. Voor andere opgaven, zoals het verharden van voetpaden, het  verbeteren van de voorzieningen en het verbeteren van fietsverbindingen, zijn eerst vervolgstudies nodig. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid neemt waar mogelijk kansen  op in de gebiedsagenda voor 2019-2022 en het gebiedsplan voor 2019. Om de Kansenkaart Vondelpark ook in stedelijk beleid een vervolg te geven wordt het advies ook bij het college van B&W op de agenda gezet.

De partijen die hebben samengewerkt aan de Kansenkaart blijven betrokken bij de voortgang.

Deel dit bericht


Plastic afval prikken op 2 juli

Geen categorie

3 juli 2018

De ondernemers van het Vondelpark hebben op 2 juni meegeholpen met het prikken van plastic afval.

Zo helpen we elkaar om het Vondelpark schoon te houden.

Deel dit bericht


KVO Schouw Vondelpark

Geen categorie

27 maart 2018

Op 27 maart 2018 wordt er weer een schouw gehouden door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. Een jaar geleden is de eerste KVO ster behaald en de werkgroep is druk om de tweede ster te halen. Regelmatig schouwen is daar een onderdeel van.

Deel dit bericht


Tien tips om een overval te voorkomen voor ondernemers

Geen categorie

31 oktober 2017

Een overval is een ingrijpende gebeurtenis. U hoopt dat het u nooit overkomt. Gelukkig kunt u maatregelen nemen om de kans op een overval te verkleinen. Met deze tien tips kunt u direct aan de slag.

Open en sluit uw zaak met z’n tweeën

Doe bij binnenkomst meteen het licht aan, sluit de deur en maak een controleronde.

 1. Zet uw medewerkers in:
  Zorg dat er voldoende mensen op de juiste plekken staan. Bespreek wekelijks met hen welke risico’s er zijn en hoe u ze zo klein mogelijk houdt.
 2. Maak duidelijk dat er niets te halen valt:
  Plak opvallende stickers met boodschappen zoals ‘kassa’s worden afgeroomd’, ‘kluis met tijdvertraging’ en ‘camerabeveiliging’
 3. Begroet uw klant en maak oogcontact:
  Let op verdacht gedrag en mensen die ongewone belangstelling hebben voor de inrichting van uw zaak.
 4. Beveilig uw producten:
  Beveilig diefstal- gevoelige artikelen door boxen, labels of dummy’s of verkoop vanachter de kassa. Verlicht uw zaak goed, ook bij de entree.
 5.  Beperk de buit:
  Laat uw klant zoveel mogelijk pinnen. Houd
  geld en waardebonnen uit zicht en houd uw kaslade etjes. Schaf een afroomkluis aan voor groot geld.
 6. Houd zicht op uw kasgeld:
  Tel uw kasgeld na sluitingstijd in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor klanten en voorbijgangers, en op verschillende tijdstippen.
 7. Loop niet te koop met omzetcijfers:
  Houd omzetcijfers en beveiligingsmaatregelen voor u zelf. Loop er niet mee te koop op bijvoorbeeld een feestje of bij mensen die u niet goed kent.
 8. Verdachte situatie? Bel 112
  Informeer de politie (112) en uw buren als u in uw omgeving iets verdachts ziet.
 9. Opbrengst naar kluis of bank:
  Neem nooit geld mee naar huis. Breng het met twee personen naar de bank op steeds wisselende tijden. Gebruikt u een kluis? Zet uw kluis op tijdvertraging.

Voor meer informatie kijk op :
https://www.voorkomeenoverval.nl/tientips/

Deel dit bericht


Vondelpark Manifest overhandigd aan de Amsterdamse Politiek

Geen categorie

3 juli 2017

Stichting Hart voor het Vondelpark
Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
Ondernemersvereniging Vondelpark
Vereniging Vrienden van het Vondelpark

MANIFEST
HET VONDELPARK: STADSPARK ÉN BUURTPARK

Aan de programmacommissies van de Gemeenteraad Amsterdam 2018-2022

Het Vondelpark is misschien wel het meest beroemde park van Nederland en zelfs in het buitenland kent men deze groene oase in het hart van Amsterdam. Met miljoenen bezoekers per jaar is het tevens een van de drukst bezochte parken. Maar waar eens dit park gelijk stond aan liefde, verbroedering en ontspanning is het beeld tegenwoordig er ook een van drukte en overlast. Een beeld dat ook in verschillende beleidsdocumenten van de gemeente is geschetst.

Het is daarom tijd om het imago van het Vondelpark te versterken en te laten zien dat het park zoveel meer is. Dat het naast een internationale beroemdheid ook een echt stadspark en zelfs buurtpark is. Een park dat zeer intensief wordt gebruikt door bewoners van deze stad, om te ontspannen, om muziek te luisteren, cultuur op te snuiven, te sporten of van de natuur te genieten. Het is het park voor ons allemaal en voor velen zelfs de tuin die ze zelf niet hebben.

Het Vondelpark kent een rijke collectie aan bomen, planten en dieren en maakt deel uit van het Ecologische Lint van de stad. Daarmee is het ook een van de groene longen van Amsterdam. Het park is een belangrijk onderdeel geworden van de fietsroutes in de stad, een groene route die veilig, kindvriendelijk en aangenaam is. Per jaar komen duizenden leerlingen van Amsterdamse scholen naar het park om te leren over de biodiversiteit en de natuur. In het Vondelpark werken inmiddels gedurende een groot deel van het jaar meer dan 350 vrijwilligers mee om het Rijksmonument te verfraaien, informatie aan bezoekers te geven en mee te helpen met het onderhoud.

Het Vondelpark is in onze ogen:
Een park met kwaliteit
Een geliefd park
Een park met kansen
Een park voor innovatie

Samenwerkingen
Het Vondelpark, dat nu ruim 150 jaar bestaat dankzij de inzet van een aantal families uit Amsterdam, is beroemd en geliefd om z’n uitstraling. Het is ook een park dat lastig te onderhouden is. Want ondanks de renovatie van een paar jaar geleden blijft het park last hebben van een wegzakkende bodem. De grote toename aan bezoekers en hun intensieve gebruik legt een grote druk op het beheer. Er is helaas slechts geringe gemeentelijke budgettaire ruimte om het park te kunnen voorzien van extra kwaliteit.

Gelukkig ligt het park er nu, ook door de extra inzet van de gemeente en de buurt, van ondernemers en vrijwilligers, nog steeds goed bij:
• Sinds 2008 zijn delen van het park, en dan in het bijzonder de ecologisch beschermde zone Koeienweide en het Rosarium, dankzij de inzet van duizenden uren vrijwilligerswerk geworden tot de bijzondere plekken die ze nu zijn. De vrijwilligers hebben geen werk overgenomen van beheerders, maar hebben werk verzet wat anders niet tot uitvoer zou zijn gekomen.
• Sinds 2015 heeft het Vondelpark een Ondernemersvereniging waarin “Samenwerken en ondernemen in een kwalitatief en veilig park” het motto is van alle(!) aangesloten ondernemers.
• Sinds 2016 heeft het Vondelpark een Vondelpark Informatie Punt: ruim zestig vrijwilligers informeren bezoekers zeven dagen per week over onder andere het park en de verschillende buurtvoorzieningen.
• Sinds 2017 is het door de gemeente geïnitieerde BBQ-verbod van kracht.

In Amsterdam is er een koers ingezet waarmee het Vondelpark goed uit de voeten kan: Publiek Private Samenwerking op de terreinen van medebeheer en ecologische innovatie. Die Amsterdamse koers voor het Vondelpark geeft de kans aan het Vondelpark om gezamenlijk de beste kwaliteiten van het park verder te versterken.

De ondernemingszin in het Vondelpark kan de ambitie van de gemeente Amsterdam in woord en daad ondersteunen om de stedelijke inzet te verschuiven naar andere parken en tegelijk het kwaliteitsniveau van het Vondelpark minimaal op gelijke hoogte te houden. De drukte in het park combineren met de kwaliteiten van het Vondelpark als stadspark én als buurtpark door de bereidheid van honderden vrijwilligers om het park groen, ecologisch, toegankelijk en schoon te houden.

Dit alles spreekt ook ondernemers aan met innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en circulaire en ecologische toepassingen. Zij willen de goede naam van het Vondelpark graag gebruiken om hun innovaties een podium te geven.
Amsterdam en Vondelpark kunnen profiteren van de kracht van het merk Vondelpark door een innovatieteam in het Vondelpark te krijgen die, binnen de grenzen van wat het park aankan, innovatieve ontwikkelingen op het gebied van schoon en duurzaamheid de kans geeft dat podium te benutten. Binnen de parkenvisie van Amsterdam zou het Vondelpark een plek kunnen krijgen als Park voor ecologische en duurzame innovatie.

Voorstel
Ondergetekenden roepen de programmacommissies en kandidaten van de verschillende Amsterdamse politieke partijen op om in hun planvorming voor de komende jaren met een positieve en optimistische blik naar het Vondelpark te kijken. Niet als een park met een probleem, maar als een bijzonder stadspark met een mooie en innovatieve toekomst. Wij, de partners in het Vondelpark, willen in het komende jaar komen met een plan voor een duurzaam, ecologische en innovatief park dat recht doet aan het park als stadspark en buurtpark.

Ons doel is om in samenspraak met de gemeente dit plan verder uit te werken tot een convenant 2018 – 2022 dat aansluit bij en meerwaarde geeft aan het dagelijks beheer van het park waar de gemeente Amsterdam uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor zal blijven.

Het zal vervolgens ons genoegen zijn om het plan uit te voeren en jaarlijks te rapporteren aan de gemeenteraad.

Moncef Beekhof, voorzitter Stichting Hart voor het Vondelpark
Lidy klein Gunnewiek, voorzitter Ondernemersvereniging Vondelpark
Jan Kienhuis, voorzitter Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Gerald Knol, voorzitter Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ)

Deel dit bericht


Vondelpark krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen

Geen categorie

22 april 2017

Voor het eerst is een convenant Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ondertekend voor een stadspark: het Vondelpark, het bekendste en drukst bezochte park van Amsterdam.

Na ondertekening van het convenant is de 1e ster uitgereikt aan de partners: politie, stadsdeel Zuid, ondernemers en brandweer. De ster wordt  in beton gegoten en zal bij de ingang aan de Stadhouderskade worden geplaatst.

Borgen samenwerking
De aanleiding voor het KVO-traject Vondelpark was om het huidige veiligheidsniveau vast te houden en waar nodig te verbeteren. Dit moet gebeuren door de samenwerking tussen het stadsdeel Zuid, brandweer, politie en ondernemers in het gebied te borgen.

Enkele successen:
De ondernemers ervaren het KVO als een goed instrument. Het KVO is ook de gebruikt om een ondernemersvereniging op te starten. Alle disciplines rond het park die zich bezighouden met schoon, heel en veilig zijn verduidelijkt en versterkt met de ondernemers in het gebied. De korte lijnen worden als zeer prettig ervaren. De politie ervaart de netwerken die ontstaan als zeer positief. En vanuit de gemeente is het prettig en functioneel om met de ondernemers te praten als één groep.

Deel dit bericht